خدمات

image

خدمات پزشکی ما

بالاترین کیفیت خدمات در کلینیک دانشگاه

image

مراقبت از سالمندان

شروع از 560 هزار تومان/ماه

image

جراحی پلاستیک

شروع از 700 هزار تومان

image

جراحی عمومی

شروع از 250 هزار تومان

imageimage

دستگاه گوارش

اطلاعات بیشتر
imageimage

دستگاه گوارش

اطلاعات بیشتر
imageimage

درمانگاه ارولوژی

اطلاعات بیشتر
imageimage

قلب و عروق

اطلاعات بیشتر
imageimage

غدد درون ریز

اطلاعات بیشتر
imageimage

دندانپزشکی

اطلاعات بیشتر
image

مراقبت از سالمندان

شروع از 560 هزار تومان/ماه

image

جراحی پلاستیک

شروع از 700 هزار تومان

image

جراحی عمومی

شروع از 250 هزار تومان

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
خانه تماساینستاگرامرزرو آنلاین