پزشک عمومی، خدمات اورژانس و پرستاری

_

پزشک عمومی، خدمات اورژانس و پرستاری

_
 • معاينه 
 • مشاوره و تجويز دارو 
 • ارائه خدمات پيشگيری، آموزشی و درمانی 
 • پیشگیری از بستری غیر ضروری در بيمارستان 
 • کاهش خطر ابتلا به عفونت بیمارستانی 
 • رسیدگی به موارد اورژانسی 
 • نوار قلب 
 • فشار خون 
 • شستشوي گوش 
 • تزریقات، پانسمان، سرم درمانی 
 • واکسیناسیون بزرگسالان 
 • جراحی های سرپائی 
خانه تماساینستاگرامرزرو آنلاین