خدمات ایمپلنت و جراحی لثه

_

خدمات ایمپلنت و جراحی لثه

_
  • اتاق جراحی مجهز به ساکشن مرکزی
  • تجهیزات استریل جهت انجام جراحی های پیشرفته سینوس و ایمپلنت 
  • جراحی های پیوند استخوان با بهترین تجهیزات جراحی ایمپلنت 
خانه تماساینستاگرامرزرو آنلاین