اُپتومتری (بینایی سنجی)

_

اُپتومتری (بینایی سنجی)

_
  • تجویز عینک و contact lens (طبی و رنگی) با دستگاه هاي روز دنيا  
  • درمان غیر جراحی استرابیسم (تنبلی چشم) 
  • درمان و تجویز وسایل کم بینایی برای افراد کم بینا  
  • مرکز تخصصی ساخت و ارائه عینک های طبی و تدریجی 
  • کاملترین مجموعه عینک های آفتابی با بهترین قیمت 
خانه تماساینستاگرامرزرو آنلاین